industri nyheter

Effekten av garageportens avstånd.

2021-10-20
1. Sändningseffekt: ju större sändningseffekt, desto längre är avståndet, men strömförbrukningen är stor och det är lätt att orsaka störningar;
2. Mottagningskänslighet: mottagarens mottagningskänslighet förbättras, och fjärrkontrollens avstånd ökas, men det är lätt att bli störd och orsaka felaktig funktion eller utom kontroll;
3. Antenn: Den antar linjära antenner, och de är parallella med varandra, och fjärrkontrollens avstånd är långt, men det upptar ett stort utrymme. Vid användning kan antennen förlängas och rätas ut för att öka fjärrkontrollens avstånd;
4. Höjd: Ju högre antenn, desto längre är fjärrkontrollens avstånd, men med förbehåll för objektiva förhållanden;

5. Blockering: Den trådlösa fjärrkontrollen som används använder det UHF-frekvensband som anges av landet. Dess utbredningsegenskaper liknar ljusets. Den sprider sig i en rak linje och har liten diffraktion. Om det finns en vägg mellan sändaren och mottagaren kommer fjärrkontrollens avstånd att minska kraftigt. Om den är förstärkt. Effekten av betongväggen är ännu värre på grund av att ledaren absorberar elektriska vågor.